LED ampulün iş prinsipi

2022-01-10

LED işıq lampalarıhəm quruluşuna, həm də işıq saçma prinsipinə görə ənənəvi közərmə lampalarından mahiyyət etibarı ilə fərqlənir. Diod elektron dövrələrdə ümumi bir komponentdir. Yarımkeçirici pn qovşağından, elektrod qurğuşundan və boru qabığından hazırlanır. Diodda PN qovşağının iki elektrodu var, buna görə də diod adlanır. Diodun tək keçiriciliyi var. Çox növləri varLED işıq lampasıməsələn, detektor borusu, rektifikator borusu, gərginlik sabitləşdirici boru, keçid borusu, amortizator diodu, işıq yayan boru, fotosel və s.

LED işıq lampasıadətən qallium arsenid və qalium fosfid kimi yarımkeçirici materiallardan hazırlanır. İrəli cərəyan keçirərkən işıq saçacaq. İşığın rəngi istifadə olunan materialdan asılıdır və qırmızı, sarı, yaşıl və infraqırmızı işıq saça bilər. İşıq yayan diodlar ümumiyyətlə şəffaf plastiklə örtülmüşdür. Uzun sancaq müsbət qütbdür, qısa sancaq isə mənfi qütbdür. BəziləriLED işıq lampalarıpin gərginliyinə uyğun olaraq iki rəngli işıq yaya bilən üç aparıcı çıxış sancağı var.