İşıq yayan diod prinsipinin qısa təqdimatı

2021-12-28

1. İşıq dioduna irəli gərginlik tətbiq edildikdə, P sahəsindən N sahəsinə vurulan dəliklər və N sahəsindən P sahəsinə yeridilmiş elektronlar müvafiq olaraq elektronlarla PN qovşağının yaxınlığında olurlar. N sahəsində və P sahəsində. Deliklər spontan emissiya flüoresansı yaratmaq üçün yenidən birləşir.
2. Müxtəlif yarımkeçirici materiallarda elektronların və dəliklərin enerji halları fərqlidir. Elektronlar və dəliklər yenidən birləşdikdə, ayrılan enerji bir qədər fərqli olur. Nə qədər çox enerji ayrılsa, yayılan işığın dalğa uzunluğu bir o qədər qısa olar.

3. Qırmızı, yaşıl və ya sarı işıq saçan diodlar geniş istifadə olunur. İşıq yayan diodun tərs qırılma gərginliyi 5 voltdan çoxdur. Onun irəli volt-amper xarakterik əyrisi çox dikdir və diod vasitəsilə cərəyanı idarə etmək üçün cərəyanı məhdudlaşdıran rezistorla ardıcıl olaraq istifadə edilməlidir.